כללי

גכיעגכעגכעכגכע

מי מפחד לדבר על ילודה?

תחום "הקיימות החיובית" משלב פסיכולוגיה חיובית עם קידום מדיניות הדואגת לסביבה ומשאבי כדוה"א.